Styrearbeid

Vi tar styrearbeid på alvor uten å gjøre det for komplisert eller krevende!

Styrearbeid i mindre bedrifter får ofte ikke den tid og oppmerksomhet som kreves. Vår erfaring er at det må investeres tilstrekkelig tid i dette arbeid slik at det gir resultater. Vi vet hva som gir resultater og har erfart at det ikke trenger å ta for mye tid fra din hverdag. Vi kan ta på oss ulike roller slik at ditt styre fungere best:

  • Styreleder
  • Styremedlem
  • Lede Advisory Board