Innkjøp

Vi gjør innkjøp til en strategisk ressurs som skaper muligheter for økt inntjening på produkter og tjenester

Fremtidens innkjøp må bidra til verdiskaping og ikke kun fokusere på prisreduksjoner. Innkjøpte varer og tjenester står for ca. 60-80% av kostnadene i de fleste norske bedrifter. Erfaring viser at innkjøp som funksjon ikke blir prioritert høyt nok i organisasjonen. Derfor er vi opptatt av å løfte innkjøp til strategisk nivå og få rett grad av ledelsesinvolvering.

  • Innkjøpsansvarlig må så tidlig som mulig inn i prosessen
  • Det må samarbeides på tvers av organisasjonen
  • Det må utarbeides en strategi for innkjøp og planer på produkt-/kategorinivå

Innkjøpsplaner inneholder modeller og konsepter som skaper nødvendig bakgrunnsinformasjon inn i forhandlingene.

«We make business out of selling, and profit out of purchasing!!!!»