Generasjonsskifte

I Torp-regionen er det ca. 6 000 selskaper som står overfor et eventuelt generasjonsskifte!

De fleste selskaper er ikke klare for å selge eller overdra til neste generasjon! Nøkkelen til en vellykket prosess er å starte tidlig og involvere familien.  Mindre bedrifter har ikke alltid god oversikt og skriftlig strukturkapital. Kontrakter, avtaler og prosesser må dokumenteres og ofte forbedres før et salg. En ressurs utenfra til å lede arbeidet gir ro i organisasjonen og sørger for at du kan fortsette å fokusere på kunder og marked. Godt utfall av generasjonsskifte er basert på erfaring, tid og timing.