Forretningsplan / strategi

Innovasjon og nytenkning er like viktig for små selskap (SMB) som for de store for å sikre videre fremtidig suksess.

Kartlegging og dokumentasjon av nå-situasjonen presentert på en tydelig og pedagogisk måte gjennom en Forretningsplan er et godt grunnlag for videre utvikling og valg av strategi.