Om VestCap

Vi har lang erfaring fra Torp-regionen med ledelsesrådgivning, forbedringsprosesser, verdivurdering, salg av selskaper, styrearbeid og «Advisory Board».

Vi arbeider sammen med oppdragsgivere for at de skal lykkes. Sammen med eiere gjennomfører vi generasjonsskifte eller salg på en tillitvekkende, ryddig og effektiv måte.