Anders Aasheim

Assosiert Partner i VestCap

Anders jobber til daglig i Saga Corporate Finance i Oslo. Han har vært tilknyttet VestCap siden 2011.

Anders har jobbet med kjøp og salg av selskaper i flere store norske bedrifter, senest som leder for Corporate Finance i Storebrand Bank. Anders lange erfaring fra rådgivningsbransjen, og hans berede nettverk av potensielle investorer, gjør han godt posisjonert til å bistå små og mellomstore selskaper i forbindelse med ulike transaksjoner.

Anders er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

singelbilde